Gartneriet 7'eren ApS

Der har i mange år været gartneri på Engvej i Brenderup.

Billedet er fra 1951
I 1992 overtog Søren E. Jensen den fulde drift af Gartneriet 7'eren.

Han er fjerde generation af Gartnere på Engvej.

I 2008 indgik Søren et partnerskab med Jens Gammelgaard, som nu er en del af den daglige ledelse.
Gartneriet 7'eren anno 2013

I år 2013 befinder Gartneriet sig på 2 addresser.

I Brenderup er der ca. 27.000 kvadratmeter under glas og 22 ha frilandsareal.

I Korup er der ca. 10.000 kvadratmeter under glas.

I drivhusene arbejdes der med at nedbringe mængden af kemikalier til bekæmpelse af lus og svamp. Der bruges primært biologiske midler i sommerblomst produktion.

Vi genanvender alt vandingsvand i drivhusene: Det render fra bordene tilbage i tanke, hvor det genbruges til næste vanding efter justering af næringsindhold m.v. Vi har investeret i et regnvandsbassin, hvor vi opsamler alt regnvand fra drivhustagene, som kan bruges til vanding i husene og på friland.

Pap, papir og plasticaffald sendes også til genanvending.

Gartneriet 7´eren Aps er medlem af MPS, som er et internationalt Miljø Certiviserings-Program, som arbejder for nedsat brug af kemiske midler, kontrol med varme-, el-, og vandforbrug samt genanvending af affald.

For at servicere vores kunder bedst muligt, er vi engang imellem nødt til at indkøbe planter fra andre gartnere. Vi kan ikke garantere, at alle hjemtagne planter kommer fra MPS-certificerede gartnerier.
Energibesparelse i væksthuse og gødnings-, vand- og herbicid reduktion ved recirkulering på friland.

Der sættes energibesparende vækstlys op i 0,6 ha væksthus samt energibesparelse med gardin på 0,06 ha.
Der etableres recirkulering på et lukket containerareal på 0,9 ha friland.

Ønsker du at vide mere kan du følge dette link.
http://ec.europa.eu/agriculture/index_da.htm