Gartneriet 7'eren ApS

Der har i mange år været gartneri på Engvej i Brenderup.

Billedet er fra 1951
I 1992 overtog Søren E. Jensen den fulde drift af Gartneriet 7'eren.

Han er fjerde generation af Gartnere på Engvej.

I 2008 indgik Søren et partnerskab med Jens Gammelgaard, som nu er en del af den daglige ledelse.
Gartneriet 7'eren anno 2013

I år 2013 befinder Gartneriet sig på 2 addresser.

I Brenderup er der ca. 27.000 kvadratmeter under glas og 22 ha frilandsareal.

I Korup er der ca. 10.000 kvadratmeter under glas.

I drivhusene arbejdes der med at nedbringe mængden af kemikalier til bekæmpelse af lus og svamp. Der bruges primært biologiske midler i sommerblomst produktion.

Vi genanvender alt vandingsvand i drivhusene: Det render fra bordene tilbage i tanke, hvor det genbruges til næste vanding efter justering af næringsindhold m.v. Vi har investeret i et regnvandsbassin, hvor vi opsamler alt regnvand fra drivhustagene, som kan bruges til vanding i husene og på friland.

Pap, papir og plasticaffald sendes også til genanvending.

Gartneriet 7´eren Aps er medlem af MPS, som er et internationalt Miljø Certiviserings-Program, som arbejder for nedsat brug af kemiske midler, kontrol med varme-, el-, og vandforbrug samt genanvending af affald.
Energibesparelse i væksthuse og gødnings-, vand- og herbicid reduktion ved recirkulering på friland.

Der sættes energibesparende vækstlys op i 0,6 ha væksthus samt energibesparelse med gardin på 0,06 ha.
Der etableres recirkulering på et lukket containerareal på 0,9 ha friland.

Ønsker du at vide mere kan du følge dette link.
http://ec.europa.eu/agriculture/index_da.htm